Objavljeno: 28. 10. 2017 - 7:00
Upoznajemo svoja prava

Projekt Upoznajmo svoja prava nastao je u cilju upoznavanja djece od najranije dobi sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i njihovom ulogom u zajednici, na čemu se i zasniva rad naše Udruge, kroz razne aktivnosti i programe tijekom godine.

Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti provedbom sljedećih programa su: 

-    upoznavanje djece sa njihovim pravima
-    okupljanje djece različitih uzrasta radi provođenja slobodnog vremena, razvijanja kreativnosti i uključivanja u širu zajednicu
-    propagiranje psihofizičkih sposobnosti i zdravlja
-    organizacija zajedničkih radionica djece i odraslih radi druženja
-    iznošenje mišljenja i prijedloga članova DND-a Gospić nadležnim tijelima i javnosti o potrebama i položaju djece u društvu
provedba širih društvenih akcija, kao što su; Dan obitelji, Dan Konvencije UN-a o pravima djece, Dječji tjedan, Dan igara, ekološke aktivnosti, Dan otvorenih vrata Udruga, Dan Grada itd.

  Novosti - Sve