Objavljeno: 28. 10. 2017 - 7:50
Klikni za sigurnost

Stvaranje sigurnog okružja za odrastanje djece i mladih  u kojem se djeca i mladi osjećaju zaštićeno od različitih oblika nasilja moguće je tek sustavnim i dugoročnijim, ciljanim  djelovanjem u lokalnoj zajednici, te  uz zajedničko, sinergijsko korištenje svih dostupnih resursa. 

Stoga se ovaj projekt provodi u partnerstvu  i suradnji. Nositelj projekta je Ambidekster klub iz Zagreba, a Društvo „Naša djeca“ grada Gospića patner je u provođenju aktivnosti, zajedno s OŠ dr. Jure Turića i Centrom za socijalnu skrb Gospić.

Projekt „Klikni za sigurnost" " usmjeren je na zaštitu djece i mladih od različitih oblika nasilja te  prevenciju izlaganja štetnim sadržajima na internetu uključujući izloženost seksualnom nasilju i govoru mržnje.  

U intervencijskom smislu ovaj  projekt  je sveobuhvatan te uključuje preventivni i tretmanski aspekt djelovanja kojim se pridonosi stvaranju sigurnijeg okružja za odrastanje djece i mladih te se posebice nastoji pridonijeti zaštiti djece i mladih  koji su već doživjeli neki oblik nasilja (emocionalnog, tjelesnog, seksualnog, međuvršnjačkog). 

Program se temelji na suvremenim konceptima i metodama rada,  na multisistemskom  intervencijskom modelu čijom primjenom se pospješuje umreženost dionika u lokalnoj zajednici, te koji slijedom etike participacije (zasnovane na internaliziranim normama i vrijednostima) samih  korisnika: djece, mladih, roditelja, djelatnika u sustavu socijalne skrbi, kao i korištenjem primjerenih, učinkovitih, te "na dokazima" temeljenih aktivnosti i interventnih mjera osnažuje preventivni sustav zajednice u cjelini.

  Novosti - Sve