Statut

Izdvojeno iz Statuta Društva „Naša djeca“ grada Gospića:

(Statut u cjelosti vidi u vezanom dokumentu)

Puni naziv udruge je: Društvo „Naša djeca“ grada Gospića. 
Skraćeni naziv udruge je: DND Gospić.
Sjedište udruge je u Gospiću, Miroslava Kraljevića 15, 53 000 Gospić.
DND Gospić djeluje na području Republike Hrvatske, a prvenstveno na području Ličko-senjske županije i grada Gospića.
DND Gospić zastupa predsjednik i tajnik.

DND Gospić je dragovoljna, edukativna i humanitarna udruga civilnog društva, u kojoj građani, roditelji, prijatelji djece, za opću korist promiču i vode akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece, na temelju ciljeva i djelatnosti navedenih u ovom Statutu i općim aktima DND-a Gospić.

Djelovanje  DND-a Gospić  temelji se na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

DND Gospić na temelju svoje odluke, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva s ostalim postojećim DND, udružuje se u Savez Društava „Naša djeca“ Hrvatske. Na temelju toga, preko svojeg izabranog predstavnika, koji ima svojstvo člana Skupštine Saveza DND, ostvaruje prava i obveze članice Saveza DND. U slučaju zauzetosti izabranog predstavnika, onda DND Gospić u Savezu zastupa imenovani zamjenik.

Kada DND Gospić zajedno s ostalim DND na području svoje županije ocijene to korisnim, može formirati Županijski koordinacijski odbor DND, koji ima radno-savjetodavnu ulogu: poticanje i omogućavanje međusobnog informiranja i razmjene iskustava, dogovaranje o ostvarivanju predstojećih samostalnih ili zajedničkih akcija te pokretanje novih inicijativa u korist djece.

Cilj je DND-a Gospić:
- poticanje i vođenje aktivnosti s djecom i akcija za djecu u njihovom slobodnom vremenu, na temelju interesa i želja djece,
- promicanje i ostvarivanje prava djeteta,
- pružanje podrške roditeljima u razvoju i odgoju djece u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta.

DND Gospić, sukladno cilju, djeluje na području: demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, održivi razvoj, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode.

Ostvarivanje ciljeva iz ovog Statuta DND Gospić ostvaruje sljedećim djelatnostima:

- okupljanje djece predškolske i školske dobi radi druženja, igre i razvijanja njihovih stvaralačkih, zabavnih i društvenih aktivnosti u slobodno vrijeme,
- upoznavanje djece s pravima djeteta i putem Dječjih foruma iskazivanje dječjeg mišljenja o svim pitanjima koja ih se tiču u životu i razvoju lokalne i šire zajednice
- iznošenje mišljenja i prijedloga članova DND-a Gospić nadležnim tijelima i javnosti o potrebama i položaju djece u društvu,
- edukacija djece i odraslih o participaciji djece,
- zastupanjem i promicanjem aktivnog i etičkog sudjelovanja djece u svim aspektima provedbe i praćenja Konvencije UN-a  o pravima djeteta, u skladu sa člankom 12. Konvencije UN-a o pravima djeteta
- zagovara i podiže svijest o važnosti Konvencije UN-a o pravima djeteta,
- uključivanje djece s teškoćama u razvoju u aktivnosti DND-a Gospić organizirane u slobodnom vremenu djece primjerene njihovim mogućnostima i potrebama,
- organiziranje rada stručnih suradnika, psihologa, logopeda te stručnjaka edukacijsko – rehabilitacijskog  profila,
- provedba širih društvenih akcija kao što su: Dječji tjedan, Gradovi i općine prijatelji djece, Dani dječje radosti, Dan obitelji, Majčin dan, Dan igara, Poruke djece odraslima, Za osmijeh djeteta u bolnici, Ekološke aktivnosti, Dječje forume
- priprema i izvedba dječjih priredbi, izložbi, smotri i susreta,
- organiziranje ljetovanja, zimovanja, putovanja, izleta, rekreacije i drugih oblika aktivnog odmora djece,
- organiziranje ljetnih aktivnosti pri DND,
- pružanje usluga čuvanja djece,
- održavanje roditeljskih sastanaka, edukativnih programa i savjetovanja za roditelje, čestitke roditeljima novorođene djece,
- prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći stradaloj i socijalno ugroženoj djeci,
- iniciranje izgradnje i opreme dječjih igrališta i drugih prostora za djecu,
- uključivanje u akcije preventivne zdravstvene zaštite djece,
- promicanje i plasman kvalitetnih dječjih igrački, knjiga i drugih proizvoda za djecu,
- organiziranje dječje tombole i drugih igara na sreću te obavljanje drugih djelatnosti sukladno posebnim propisima, radi stjecanja namjenskih sredstava isključivo za ostvarivanje i unapređenje programskih aktivnosti DND-a Gospić.