PREDSJEDNICA  

Sanja Puškarić Delač

 

POTPREDSJEDNICA  

Željka Šikić

 

TAJNICA

Tamara Ban

 

BLAGAJNICA/KNJIGOVOĐA

Mandica Hrvoj

 

IZVRŠNI ODBOR 

Ivica Radošević 
Sanja Puškarić Delač 
Željka Šikić 
Tamara Lujić 
Mandica Hrvoj 
Nikolina Jelača 
Ana Kovačević 
Manda Pavičić Naglić 
Ivana Đapić 
Lidija Bregant-Jelić 
Sanja Vrcić-Mataija

 

NADZORNI ODBOR 

Marta Grgurić 
Anka Nikšić 
Vanja Antić