Objavljeno: 29. 06. 2021 - 6:20

U sklopu projekta „Formula za znanost“ održana je druga u nizu radionica za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

Od 10. do 12. lipnja 2021. volonterima udruge POZOR!, Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske i Društva „Naša djeca“ grada Gospića održana je radionica pod nazivom „Komunikacijske i prezentacijske vještine“ u informativno edukativnom centru –  hostelu Dravska priča u Virovitičko-podravskoj županiji.

Kroz tri dana edukacije, uz vodstvo predavača s višegodišnjim iskustvom – Ines Bezjak Kožnjak, Juraj Randelj, Karolina Horvatinčić, volonteri su radili na napredovanju vlastitih komunikacijskih i prezentacijskih vještina. Središnji dio edukacije bio je priprema prezentacije i izlaganja svakog od volontera. Nakon svake pojedinačne prezentacije, predavačica Ines Bezjak Kožnjak je u povratnim informacijama navela sve pozitivne strane prezentiranja, kao i one na kojima bi dodatno trebalo poraditi. Ipak, kao i za sve u životu, i ovdje vrijedi –  vježbom do savršenstva!

Nakon završene edukacije, volonteri su posjetili i uživali u čarima Parka prirode Papuk.

  Novosti - Sve