Objavljeno: 15. 01. 2018 - 2:34
Izvještajna i programska Skupština Društva „Naša djeca“ grada Gospića

Dana 13. prosinca 2017. održana je redovna izvještajna i programska Skupština Društvo „Naša djeca“ grada Gospića s početkom u 18:00 sati, u Kulturno informativnom centru Gospić. S početkom dnevnog reda obavljen je izbor Radnog predsjedništva, verifikacije komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, te usvajanje dnevnog reda. 

Predsjednica DND-a, Sanja Puškarić Delač  predstavila je DNEVNI RED: 

1. Izbor Radnog predsjedništva, verifikacije komisije, zapisničare i ovjerovitelja zapisnika, te usvajanje dnevnog reda,
2.     Izvješće o radu DND-a Gospić u 2016. godini,
3.  Izvješće Nadzornog odbora DND-a Gospić o financijskom poslovanju u 2016. godini,
4. Rasprava o prijedlozima izvješća,
5. Usvajanje izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2016. godini,
6. Prijedlog programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu,
7. Rasprava o prijedlozima Programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu,
8. Usvajanje Programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu,
9. Razno.

Predsjednica DND-a, Sanja Puškarić Delač članovima je prezentirala tijek odrađenih aktivnosti DND-a tijekom 2016. godine, kao i aktivnosti koje su se odradila do današnjeg dana u 2017. godini. Osim aktivnosti, članovi su se upoznali s projektima koji su u realizaciji i koji su ocijenjeni pozitivno od strane davatelja sredstava. Do sada DND broji osam projekata koji su u realizaciji, kojima je DND nositelj, na kojima je DND partner u realizaciji ali na kojima je DND suradnik na aktivnostima: „Minute razonode“, „Upoznajemo svoja prava“, „Lokalni volonterski centar Gospić“,  „Klikni za sigurnost“,  „Moj zdravi stil“, „Naučimo roditelje“,  „Zajedno za djecu – jačanje kapaciteta Udruge“,  „Živjeti zdravo“. 

Tajnica DND-a Gospić, Tamara Lujić predstavila je  Prijedlog programa rada DND-a  za 2018.  godinu te  Financijski plan  za 2018. godinu.  Također je jednoglasno prihvaćen. 

 Nakon Skupštine članovi DND-a imali su priliku obnoviti članarinu za 2017. godinu.  

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Društvo
Društvo
Društvo
Društvo
  Novosti - Sve