Objavljeno: 27. 10. 2017 - 9:49
DJEČJE VIJEĆE

OSNIVANJE DJEČJEG VIJEĆA

Primjer dobre prakse poticanja i prakticiranja sudjelovanja djece u lokalnim zajednicama je Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ čiji su nositelji Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Cilj Akcije je motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznate u Konvenciji o pravima djeteta. 

Dječje vijeće Grada Gospića broji 15 članova, dječjih vijećnika, koji dolaze iz tri škole s područja grada:  oš. dr. Jure Turića, oš. dr. Franje Tuđiman i oš. dr. Ante Starčevića. Vijeće svoj rad iskazuje kroz redovne sastanke čiji su sadržaj rasprave i iznošenje dječjih želja, prijedloga,  mišljenja i zahtjeva prema odraslima te kroz konkretne aktivnosti, a sve u cilju boljeg ostvarivanja prava djece u određenoj lokalnoj zajednici. Dječjim vijećem predsjedava predsjednik, odnosno dječji gradonačelnik, a to je u trenutnom mandatu učenik 7. razreda Jakov Starčević.

Način rada Dječjeg vijeća određen je Statutom  te programom rada. Djeci u ovoj organiziranoj aktivnosti u slobodnom vremenu pomaže voditeljica (odrasla osoba) kao i članovi koordinacijskih odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, Društava Naša djeca te stručni suradnici i suradnice u gradskim i općinskim odjelima i upravama.

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Društvo
Društvo
Društvo
Društvo
Društvo
  Novosti - Sve