Objavljeno: 29. 10. 2017 - 10:33
Osnovni CAP

CAP PROGRAM PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE

Najveći projekt Udruge roditelja „Korak po korak“ kojeg provode već niz godina, poznat pod akronimom CAP, odnosno Child Assault Prevention (prva slova ovih riječi tvore akronim).  Program je jedan od najpoznatijih i najkvalitetnijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu, nastao 1978. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a Udruga roditelja „Korak po korak“, u suradnji s International Center for Assault Prevention (ICAP) i uz suglasnost Zavoda za školstvo RH,  krajem 1999. godine organizirala prvi seminar za CAP pomagače. Od tada se program širio i pokazao se kao jedan od ekonomičnijih i kvalitetnijih programa prevencije zlostavljanja djece. Udruga je razvila široku mrežu CAP pomagača koji provode Predškolski, Osnovni, Teen CAP i CAP za djecu s teškoćama u razvoju.  

Društvo „Naša djeca“ grada Gospića pridružilo se ovoj mreži 2015. godine, a od tada naši članovi provode radionice Osnovnog CAP programa. Na edukaciji u Ličkom Osiku, u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana, u organizaciji CAP trenera, šest članica dobilo je potvrdu o završenoj edukaciji za provođenje Osnovnog CAP programa. 

Osnovni CAP program provodi se s nižim razredima u osnovnim školama, a radi se u obliku scenskih prikaza u kojima djeca mogu primijetiti loše načine reagiranja, te nakon razgovora, slijedi i scenski prikaz dobrog načina reagiranja djeteta u određenim situacijama u kojem je ugrožen od strane zlostavljača. Djeca promatranjem scenskih prikaza nauče najbitnija pravila kojih se uvijek moraju sjetiti ako se dogodi slučaj napada. Djeca ovim radionicama nauče biti sigurni, jaki i slobodni, nauče zaštiti svoja prava ali i pravovaljano reagirati i odgovoriti osobi koja pokušava nauditi.  Djeci se ovim radionicama dodatno pruža mogućnost povjeravanja osobama kojima vjeruje, roditeljima, prijateljima, učiteljima. Osim što nauče reagirati djeca, s radionicama se upoznaju i roditelji ali i svi zaposlenici odgojno – obrazovne ustanove, te se na taj način zatvara krug u kojem svi međusobno surađuju na način da s djecom razgovaraju otvoreno o spolnosti, osobnom prostoru, pravu na privatnost, kako prepoznati napadača. 

CAP (Child Assault Prevention) program prevencije zlostavljanja djece

CAP (Child Assault Prevention) je vrlo učinkovit, sveobuhvatan i slojevit  program sprečavanja napada na dijete.
 
Osmišljen  je u SAD-u gdje se kroz radionice za djecu, te predavanja za osoblje škole i roditelje pokušava djecu zaštititi i educirati ih kako se obraniti i kome se obratiti za pomoć. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i provodi se u cijeloj Hrvatskoj.  

Kroz ovu edukaciju statuse CAP pomagača dobilo je 6 članica DND-a Gospić. 

CAP program jedan je od najstarijih i najkvalitetnijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu, koji se provodi u Hrvatskoj uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 

Osnovni CAP program namijenjen je djeci od 6. do 12. godine, provodi se u pravilu u 2. razredu, a izvodi ga tim od 3 osobe.
    
CAP se bazira na filozofiji ojačavanja i osposobljavanja:

 1. informiranjem djece i njihove zajednice na koje bi sve načine mogli identificirati i spriječiti zlostavljanje
 2. smanjivanjem dječje bespomoćnosti i zavisnosti
 3. povećavanjem izvora koji bi djeci mogli pružiti podršku i pomoć

CAP program sastoji se od tri dijela:

 1. predavanja za odrasle:
 2. osoblje
 3. roditelje
 4. radionica za djecu
 5. vrijeme za razgovor s djecom nakon radionice

    Ciljevi predavanja za roditelje i cjelokupno osoblje škole su:

 • educirati odrasle o problemu zlostavljanja djece
 • educirati odrasle o važnosti osposobljavanja djece u mnogim područjima njihovog života
 • razviti učinkovit sustav potpore djeci
 • pružiti odraslima informacije o izvorima podrške i poučiti ih vještinama koje će im pomoći prilikom pružanja pomoći djeci,
 • promicati ulogu roditelja i učitelja u prevenciji zlostavljanja djece
 • pružiti informacije vezane uz zakonske obveze o prijavljivanju zlostavljanja djece

    Koristi od CAP programa za djecu:

 • informira djecu o potencijalno opasnim situacijama da bi ih znala prepoznati i da bi ih se manje plašila
 • poučava ih njihovim pravima da bi se mogla boriti za njih
 • naglašava 3 glavne strategije kojima im nastoji pomoći da obrane svoja prava:
 • siguran nastup i postavljanje
 • podrška vršnjaka
 • povjeravanje odrasloj osobi u koju dijete ima povjerenja
   
  Novosti - Sve